Thai Visum Bureau

Tarieven voor dienstverlening

          De tarieven voor dienstverlening door het Thaisvisumbureau gelden per visum of per set documenten per legalisatieadres en zijn exclusief consulaire kosten en tarieven van derden.

Bemiddelingskosten voor het visum

excl. BTW

incl. BTW

Verzendkosten
 
€ 38.
- excl. BTW
€ 7.50
45.98
incl. BTW
€ 9.10

          De prijzen hierboven gelden uitsluitend voor de dienstverlening van het Thaisvisumbureau. Het totaalbedrag dat u betaalt, bestaat uit kosten voor de dienstverlening van het Thaisvisumbureau, consulaire tarieven die door de ambassade of het consulaat worden vastgesteld en die het Thaisvisumbureau namens u aan de ambassade of het consulaat betaalt  en de verzendkosten voor het terugzenden van uw afgeronde aanvraag. Ambassades en consulaten kunnen de tarieven die zij rekenen voor een visum of andere diensten aanpassen, zonder waarschuwing vooraf. Ik merk op dat u het consulaire tarief altijd betaalt, ongeacht of u gebruik maakt van de dienstverlening van het Thaisvisumbureau.

Copyright © 2013 Thais Visum Bureau | All Rights Reserved.