Thai Visum Bureau

Visum informatie voor Thailand

1. Toeristenvisum

        Als je een Nederlands paspoort hebt, kan je als toerist maximaal 30 dagen zonder visum in Thailand verblijven. Als je langer dan 30 dagen in Thailand wilt verblijven heb je een toeristenvisum nodig.
        Dit type visum kan worden afgegeven aan aanvragers die wensen om naar het Koninkrijk Thailand te gaan als toerist, langer dan 30 dagen. De duur waarvoor het visum geldig is, is 60 dagen.

Om een toeristenvisum aan te vragen heb je het volgende nodig:
1. Visumaanvraagformulier volledig ingevuld (klik hier om de toepassing te downloaden)
2. Paspoort of reisdocument waarvan de verloopdatum later is dan 6 maanden na aanvraag.
3. Een recente pasfoto van de aanvrager (4x5 cm.) (voor andere nationaliteiten mogelijk 6 pasfoto’s)
4. Een retour vliegticket (E- ticket) , een kopie van een vluchtschema ofeen uitdraai van uw e-ticket.
5. Aanvullende documenten kunnen nodig zijn als dat noodzakelijk wordt geacht.                                
6. Een beschrijving van uw reisplannen met de aankomst- en vertrekdata met uw naam en handtekening, in het geval van een dubbel inreis-visum (Multiple entry) en een drievoudig inreis- visum (Tripel entry).

Kosten : 30.- EUR per enkele inreis (entry) (maximaal 3 inreizen)

2. Zakenvisum of werkvisum
       Als je naar Thailand gaat om te werken of voor zaken, dan heb je een non-immigrant visum categorie B nodig. Het visum is geldig voor 90 dagen per verblijf.

Om dit visum aan te vragen heb je het volgende nodig :

 1. Visumaanvraagformulier volledig ingevuld (klik hier om de toepassing te downloaden)
 2. Paspoort of reisdocument waarvan de verloopdatum later is dan 6 maanden na aanvraag.
 3. Twee recente pasfoto’s van de aanvrager (4x5 cm.) (voor andere nationaliteiten mogelijk 6 pasfoto’s)
 4. Vliegticket of reservering (E-ticket).
 5. Brief van een onderneming met vermelding van het doel van het bezoek aan Thailand ("B") 
 6. Document waaruit correspondentie met handelspartners in Thailand blijkt. ("B") - Brief met Uitnodiging(en) van bedrijf(ven) die in aanmerking komen voor het in dienst nemen van buitenlanders. ("B")
 7. Arbeidsovereenkomst met reden voor gebruik van de aanvrager en zijn / haar salaris, functie en kwalificaties (document moet worden ondertekend door de bevoegde directeur en gezegeld door het  
  bedrijf). ("B")
 8. Kopie van een werkvergunning van het Ministerie van Arbeid (alleen in het geval dat de aanvrager eerder heeft gewerkt in het Koninkrijk). ("B")
 9. Kopie van de zakelijke documenten, namelijk 1) de lijst met aandeelhouders, 2) de registratie van Het bedrijf en de zakelijke licentie, 3) bedrijfsprofiel, 4) details van de bedrijfsvoering, 5) lijst van buitenlandse werknemers met vermelding van namen, nationaliteiten en posities, 6) kaart met daarop de locatie van het bedrijf, 7 ) Balans (financieel jaaroverzicht) zoals opgegeven aan de belastingdienst voor vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting (Por Ngor Dor 50 en Por Ngor Dor 30) van de  laatste 8 jaar,  aangifte inkomstenbelasting van buitenlands belastingplichtige (Por Ngor Dor 91) en 9)  de BTW (Belasting over toegevoegde waarde) registratie (Por Ngor Dor 20), etc.

  Kosten : 55.- EUR per enkele inreis (entry)

3. Studievisum
         Als je naar Thailand gaat om te studeren kan je een non-immigrant visum categorie ED aanvragen. De duur waarvoor het visum gelding is, is per verblijf 90 dagen.
Om dit visum aan te vragen heb je het volgende nodig :
1. Visumaanvraagformulier volledig ingevuld (klik hier om de toepassing te downloaden)
2. Paspoort of reisdocument waarvan de verloop datum later is dan 6 maanden na aanvraag.
3. Twee recente pasfoto’s van de aanvrager (4x5 cm.)
4. Vliegticket of reservering (E-ticket).
5. Brief van de universiteit of het Instituut in Thailand met vermelding van het doel van het bezoek aan Thailand.
6. Het bewijs van registratie van die universiteit of van dat instituut.

Kosten : 55.- EUR per enkele inreis (entry)

4. Visum voor familie bezoek
Als je naar Thailand gaat om je (Thaise) familie te bezoeken kan je een non-immigrant visum categorie  o aanvragen. De duur waarvoor het visum geldig is, is per verblijf  90 dagen.
Om dit visum aan te vragen heb je het volgende nodig :
1. Visumaanvraagformulier volledig ingevuld (klik hier om de toepassing te downloaden)
2. Paspoort of reisdocument waarvan de verloop datum later is dan 6 maanden na aanvraag.
3. Een recente pasfoto’s van de aanvrager (4x5 cm.)
4. Vliegticket  of reservering (E-ticket), een kopie van een vluchtschema ofeen uitdraai van uw e-ticket.
5.  Brief van  je familie of garantie brief (garantee letter)

Kosten : 55.- EUR per enkele inreis (entry) en 130.- EUR voor een multiple entry visum.

Copyright © 2013 Thais Visum Bureau | All Rights Reserved.