Thai Visum Bureau

ระเบียบการขอถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย www.imm.police.go.th (Thailand)

Medisch Certificaat Download >>> Klik

Nederlanders die lang in Thailand willen verblijven Visa O-A, Visa O, Code
Nederlandse mensen die in Thailand willen blijven moeten een Non-immigrant visum aanvragen
vanaf 50 jaar oud.

 1. Het visum kost 140 euro. (ค่าวีซ่า 140 ยูโร)
 2. Non-immigrant visum O kost 55 euro.
  Non-immigrant visum O, O-A (multipel) kost 140 euro.
 3. Verklaring Omtrent het Gedrag, in het Engels van de gemeente.(VOG)
  (หนังสือรับรองความประพฤติ) www.justitie.nl
 4. Pensioen papieren, met inkomensverklaring per maand of per jaar in het Engels, een
  inkomen van 800.000,- baht per jaar of 65.000,- baht per maand (1.300,-euro)
  (ใบเกษียณอายุและบัญชีรายได้)
 5. Gezonheidsverklaring (Health certificate) in het Engels, legalisatie eerst
  - Legalisatie eerst : 1. Ministerie van Volksgezonheid 2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
  4. Thaise ambassade
 6. Uittreksel uit het geboorteregister (Birth registration) van de gemeente in het Engels.(สูติบัตร)
 7. Uittreksel uit het bevolkingsregister (Population registration) van de gemeente in het
  Engels. (ทะเบียนบ้าน)
 8. Eventueel verklaring van huwelijk (Marriage registration) van de gemeente in het Engels. ทะเบียนสมรส


Legelisatie :

 1. Ten eerste naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken กระทรวงต่างประเทศ
  Adres : Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag.(naast Centraal Station) Tel. 070-3486632, 3485901
  Open : 09.30 – 11.30 uur.
 2. Ten tweede naar de Thaise ambassade. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก
  Adres : Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ Den Haag. Tel. 070-3452088
  Kosten 15 euro/per legalisatie bij te sluiten (contant)
  Open : 09.30 – 12.00 uur.

Adres

 • Ministerie van Justitie, Schedeldoekshaven 100, 2500 EH, Den Haag
  070-3707703 Open: 09.00 – 12.00 uur www.justitie.nl
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken, Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC, Den Haag
  070-3486486 Open: 09.00 – 11.30 uur www.minbuza.nl
 • Ministerie van Volksgezondheid
  Rijnstraat 50
  2500 EJ Den Haag
  Het ministerie Volk gezondheid Welzijn en Sport
  www.minvws.nl
 • Rechtbank, Centrale balie, Prins Clauslaan 60, Den Haag Open: 08.30 – 17.00 uur
 • Identificatie van het dier, eerste legalisatie – (V.W.A.)
  1. Voedsel en Waren Autoriteit, 2. Ministerie van Buitenlandse Zaken
  2. Thaise ambassade, Laan Copes van Cattenburch 123, 2585 EZ, Den Haag
  *** CIBG wijnhaven 16 (Muzetoren) Tel: 070-3407119
  *** De Nederlandse ambassade in Bangkok, 15 Soi Tonson, Lumpini, Ploenchit st.
  Pratumwan, Bangkok 10330 Tel: 02-3095200, 3095205

Kantoor van Immigratie bureau:
At The Government Complex Commemorating His Majesty The King Chaengwattana
Tel: 0-2141-9889, Fax :0-2143-8228
Office hour : Mon-Fri 8:30 – 12.00 and 13.00 – 16.30 Closed on Official Holidays,
www.imm.police.go.th
ศูนย์ราชการเฉลิมพระกียรติฯ อาคารบี ชั้น 2 (ด้านทิศใต้) ถ. แจ้งวัฒนะ ซอย 7 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (ขอถิ่นที่อยู่ชั่วคราวในประเทศไทย)

Copyright © 2013 Thais Visum Bureau | All Rights Reserved.